Kogu teave, mis on saadud koostööperioodi jooksul, samuti pärast seda, kui koostöö lõpetamine on konfidentsiaalne.

Kõigil koostööpartneritel on keelatud avaldada konfidentsiaalset teavet kolmandatele isikutele.

Laboratooriumil on õigus edastada konfidentsiaalset teavet Eesti Vabariigi ametiasutuste ametlikul nõudmisel ja EAK (Eesti Akrediteerimiskeskus) nõudmisel.

Koostööosalised kohustuvad tagama saadud konfidentsiaalsete andmete (sealhulgas isikuandmete) turvalisuse.

Kui üks pooltest rikub konfidentsiaalsusreegleid, vastutab rikkuja vastavalt Eesti Vabariigi seaduste asjakohaste õigusnormide nõuetele.