Kui Testimis OÜ vastu esitatakse kaebus, on teil õigus esitada kaebus.
Kaebus tuleb sõnastada selgelt ja täpselt.

Vabas vormis kaebus tuleb esitada aadressil info@ndtservice.ee ja see peab sisaldama vähemalt järgmist

  1. Kaebuse esitanud isiku nimi
  2. Esitamise kuupäev
  3. Kaebuse kirjeldus

Testimis OÜ tagab kaebusele õigeaegse vastuse. Kaebuse kättesaamisest teavitatakse 2 tööpäeva jooksul. Kaebuse menetlemine ja otsus edastatakse õigeaegselt.