NDT_LT_1

  Lekketuvastus

Lekke tuvastamist (või lekke tuvastamist) kasutatakse rikete avastamiseks läbi defektide.

Uuritav aine tungib defektiõõnde kas rõhkude erinevuse või kapillaarjõudude kaudu. See meetod võimaldab kontrollida lehtmetallkonstruktsioonide keevisliiteid, kus ülerõhu tekitamine on tehnoloogiliselt võimatu.

NDT_LT_2

See meetod sobib järgmistel juhtudel:

  • hermeetilised objektid;
  • objektid, millel on ühesuunaline juurdepääs jälgitavale pinnale;
  • objektid, mille puhul immersioonimeetod ei ole teostatav.

Kontrollimisel leitud defektsed kohad märgistatakse vaakumkambri kõrval ja kantakse pärast kontrollimist üle kontrollitavale objektile. Kui tekib kahtlus, kas defekt on keevisliidese mingis osas selgelt nähtav, tuleb seda uuesti kontrollida.

Kontrolli tulemustest saate aruande, milles kirjeldatakse avastatud puudusi.

Töö tellimiseks täitke tagasiside vorm ja meie esindaja võtab teiega ühendust.

Tellige
hermeetilisuse kontroll

photo

Projekt „Metalli kvaliteedi kontrol ja diagnostika".
Projekti eesmärk oli põhivara soetamine ja innovaatilise teenuse pakkumine.
Toetuse summa on 15 000 eurot